Inflatie afgelopen 10 jaar in Nederland (in grafiek en tabel)

Op deze pagina vind je de historische inflatie in de afgelopen 10 jaar in Nederland, in grafiek-en tabelvorm. De brondata op deze pagina is afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat prijsontwikkelingen monitort middels de consumentenprijsindex (CPI).

De gemiddelde inflatie in de afgelopen 10 jaar in Nederland was 2.55%

Bij een gemiddelde jaarlijkse inflatie van 2.55%, neemt de koopkracht van je vermogen met ongeveer 50% af binnen een periode van 27 jaar.

Met name in het jaar 2022 is de inflatie historisch hard gestegen. Zo bereikte de inflatie in september 2022 14.5% en de gemiddelde CPI inflatie in Nederland in 2022 was 10%.

Door deze extreme stijging zijn steeds meer mensen zich bewust geworden van het effect van inflatie op hun koopkracht. Om de stijging in historische context te plaatsen vragen zij zich af hoe hoog de inflatie de afgelopen jaren eigenlijk was. Deze pagina biedt het antwoord.

Naast de grafiek “inflatie afgelopen 10 jaar” vind je op deze pagina ook een tabel-weergave van de gemiddelde Nederlandse inflatiecijfers over de afgelopen 10 jaar.

Grafiek – inflatie afgelopen 10 jaar

Tabel –inflatie afgelopen 10 jaar

MaandCPI inflatie Nederland
20141.0%
20150.6%
20160.3%
20171.4%
20181.7%
20192.6%
20201.3%
20212.7%
202210.0%
20233.9%

Wanneer je kijkt naar de bovenstaande grafiek en tabel die de inflatie in de afgelopen 10 jaar inzichtelijk maken, kijk je naar de zogenaamde CPI inflatie. De consumentenprijsindex (CPI) is de meetmethode die het CBS gebruikt om prijsstijgingen te monitoren en te vergelijken met eerdere jaren. Je kijkt dus naar een verandering (mutatie) van de CPI-score die lastig concreet te interpreteren is.

Een voorbeeld:

De bovenstaande inflatie-percentages in de tabel lijken misschien laag (wat is nou 0.3%) maar stapelen wel op elkaar. Dus 2.5% in 2012, maar over dat nieuwe bedrag wéér 2.5% in 2013, enz.

De prijs van een product dat 10 jaar geleden €100 kostte is de afgelopen 10 jaar gemiddeld met 1.66% per jaar gestegen. Dat zelfde product kost nu geen €100 meer, maar €118.40 (18.4% meer dus).

Stel je voor dat je in 2012 spaargeld had ter waarde van €10.000.

De waarde van die€10.000 is de afgelopen 10 jaar niet of nauwelijks toegenomen op de bank (de rente op spaarrekeningen is al jaren verwaarloosbaar en daalt steeds verder tot zelfs negatieve rente in sommige gevallen). Maar ondertussen worden alle producten & diensten wel ieder jaar steeds een beetje duurder. Door het effect van inflatie in de afgelopen 10 jaar is de koopkracht van je spaargeld dus afgenomen en koop je nu minder voor je geld dan 10 jaar geleden.