De P/E-ratio van aandelen: wat elke belegger moet weten

Als belegger kom je allerlei vaktermen en cijfers tegen. Een van de indicatoren die je vaak zult zien in je handelsplatform is de P/E-ratio, ook wel bekend als de koers-winstverhouding.

Wat is de P/E-ratio precies en hoe kan deze ratio je helpen?

In dit artikel leggen we in begrijpelijke taal uit wat de P/E-ratio is, hoe je het uitrekent en hoe je dit cijfer vervolgens gebruikt om aandelen te beoordelen. Verder bespreken we hoe de P/E-ratio’s sterk kunnen verschillen per sector en waar je de P/E-ratio’s van aandelen kunt vinden.

Wat is de P/E-ratio van een aandeel?

De P/E-ratio, of koers-winstverhouding, is een cijfer dat je kan helpen om een aandeel te beoordelen op waarde (is het relatief ondergewaardeerd of overgewaardeerd).

De berekening is als volgt:

P/E-ratio = prijs per aandeel / winst per aandeel

De P staat voor “Price”, de huidige marktprijs van het aandeel dus. Als een aandeel bijvoorbeeld verhandeld wordt voor €50, dan is dat de P.

Dat deel je vervolgens door de winst per aandeel. De E staat namelijk voor “Earnings Per Share (EPS)”. Dat is de totale winst van het bedrijf, gedeeld door het totaal aantal uitstaande aandelen. Bijvoorbeeld €5 per aandeel.

​De P/E-ratio van het aandeel in dit voorbeeld is dus: 50/5 = 10.

Kort gezegd betekent dit dat beleggers bereid zijn om €10 te betalen voor iedere euro winst die het bedrijf maakt. Op beleggingsplatforms zoals DEGIRO kun je de P/E-ratio’s vaak per aandeel gelijk zien en hoef je dus zelf niet te gaan rekenen, daar kom ik later op terug.

Wat zegt een hoge of lage P/E-ratio?

Een hoge P/E-ratio geeft aan dat beleggers bereid zijn relatief veel te betalen per euro winst die het bedrijf maakt. Bijvoorbeeld omdat ze speculeren op het feit dat deze winst nog flink zal gaan stijgen. Een lage P/E-ratio daarentegen kan erop wijzen dat dit vertrouwen er niet is.

De P/E-ratio is dus een handig cijfer dat aangeeft hoeveel beleggers bereid zijn te betalen per euro winst van een bedrijf. Dit zegt iets over de waardering van het aandeel.

Maar je moet dit cijfer wel altijd in context bekijken.

Bijvoorbeeld in vergelijking met andere bedrijven in dezelfde sector.

Verschillen in P/E-ratio’s per sector

Een hoge of lage P/E-ratio is niet per se goed of slecht.

Een aandeel met een hoge P/E-ratio kan bijvoorbeeld een snelgroeiend en veelbelovend bedrijf zijn, maar het kan ook betekenen dat het aandeel overgewaardeerd is. Een lage P/E-ratio kan een ondergewaardeerd aandeel betekenen (een koopje), maar ook wijzen op structurele problemen binnen een bedrijf.

Verder moet je P/E-ratio’s van aandelen ook altijd bekijken in de context van de sector waar binnen deze bedrijven actief zijn. Bepaalde sectoren hebben hun eigen karakteristieken (snelgroeiend, stabiel, winstgevend, kostbaar) en hun eigen groeiverwachting die de gemiddelde P/E-ratio beïnvloedt.

Om appels met appels te vergelijken, kun je de P/E-ratio van een aandeel het best vergelijken met andere aandelen van vergelijkbare bedrijven of met het sectorgemiddelde. Zo krijg je een beeld bij de relatieve waarde van het aandeel ten opzichte van vergelijkbare aandelen.

Technologie

Tech bedrijven, zoals Adyen of ASML, hebben vaak hogere P/E-ratio’s. Beleggers speculeren op sterke toekomstige groei door de snelheid waarmee technologische ontwikkelingen kunnen gaan.

Financiële sector

Banken zoals ING of ABN AMRO hebben meestal lagere P/E-ratio’s. Dit zijn geen snelgroeiende tech bedrijven, maar ze zijn vaak stabieler. Daarom zijn beleggers bereid minder te betalen per euro winst .

Energie

Energiebedrijven zoals Shell kunnen ook lagere P/E-ratio’s hebben. Bedrijven in deze sector hebben hoge kosten en zijn sterk afhankelijk van de marktprijs van grondstoffen. De winsten die deze bedrijven maken fluctueren dus sterk, wat zich vertaalt in de prijs die beleggers durven te betalen.

Consumentengoederen

Producenten van consumentengoederen, zoals Unilever bijvoorbeeld, hebben vaak gemiddelde P/E-ratio’s. Dit komt doordat ze stabiel groeien en betrouwbare inkomsten laten zien. Daardoor zijn beleggers bereid te investeren, anticiperend op verdere groei.

Pharmaceuten

Bedrijven die actief zijn in de pharmaceutische sector, zoals Pharming of Pfizer, kunnen heel uiteenlopende P/E-ratio’s laten zien. Vaak afhankelijk van de medische hulpmiddelen die ze ontwikkelen, de kans op goedkeuring van deze middelen en de patenten erop.

P/E-ratio’s van populaire aandelen

Om je wat meer een gevoel te geven bij de P/E-ratio’s van aandelen, heb ik onderstaande tabel gevuld met 12 veel verhandelde aandelen en hun P/E-ratio op het moment van schrijven.

AandeelTickerP/E-ratio
ShellSHELL6,46
ASMLASML35,42
INGINGA10,76
TeslaTSLA55,72
AdyenADYEN36,65
PharmingPHARM129,37
NVIDIANVDA190,16
ABN AMROABN7,02
Air-France KLMAF3,68
Ahold DelhaizeAD11,58
PfizerPFE5,68
UnileverUNA16,67
 

Waardering op basis van de P/E-ratio

Door te kijken naar de P/E-ratio van een aandeel en dat te vergelijken met sectorgenoten, kun je aandelen uitkiezen die mogelijk overgewaardeerd of juist ondergewaardeerd zijn.

Overgewaardeerd

Als een aandeel een relatief hoge P/E-ratio heeft in vergelijking met andere bedrijven in dezelfde sector, kan dit betekenen dat het aandeel overgewaardeerd is. De prijs ligt mogelijk hoger dan wat gerechtvaardigd zou zijn op basis van de winst die het bedrijf maakt.

De hoge P/E-ratio kan ook verklaard worden door sterke groeiverwachtingen, dus verder onderzoek is altijd nodig. Je kunt nooit alleen op basis van de P/E-ratio conclusies trekken.

Ondergewaardeerd

Een aandeel met een lage P/E-ratio in vergelijking met sectorgenoten is mogelijk ondergewaardeerd. Dit kan een kans zijn voor beleggers om voordelig in te stappen.

Vergeet alleen niet dat er ook meer aan de hand kan zijn, dus zorg dat je onderzoek doet naar mogelijke fundamentele bedrijfsproblemen of andere “verborgen gebreken”.

In beide gevallen gaat deze gedachte uit van een concept wat beleggers “mean reversion” noemen. Dit betekent dat prijzen van aandelen schommelen. Wanneer de prijs ver afwijkt van het historische gemiddelde, naar boven of beneden, is de verwachting dat hij uiteindelijk weer een keer zal terugkeren naar het gemiddelde.

Als je als belegger gelooft dat dit zo werkt, wil je dus ondergewaardeerde aandelen kopen vanuit de overtuiging dat ze terugkeren naar het gemiddelde (en dus stijgen).

De P/E-ratio vinden op DEGIRO

Als je de P/E-ratio van een aandeel wilt weten, hoef je (meestal) niet zelf te graven in jaarcijfers en moeilijke berekeningen te maken. De meeste handelsplatformen geven dit inzicht. In dit geval bespreken we hoe je de P/E-ratio’s kunt opzoeken op DEGIRO.

Wanneer je ingelogd bent in je DEGIRO-account, gebruik je als eerste de zoekbalk om een aandeel te vinden waarvan je de P/E-ratio wilt weten. Bijvoorbeeld ASML.

degiro aandeel zoekbalk

Vervolgens klik je op de pagina van het aandeel op het tabje “Ratio’s”

degiro ratios tab

Daar vind je een tabel met informatie die te maken heeft met de waardering van het aandeel.

waardering asml

Er zijn verschillende manieren om de P/E-ratio te berekenen en wanneer je naar de bovenstaande tabel kijkt, kan het verwarrend zijn welke je nu het beste kunt bekijken.

De meeste beleggers kijken naar de P/E Normalised of P/E Excl Extr Items. Het verschil tussen beide berekeningen zit in de aanpassingen die worden gedaan aan de winstcijfers.

Bij de berekening van van de P/E Normalised wordt de winst gecorrigeerd voor eenmalige en buitengewone posten om een eerlijker beeld te geven van de winstgevendheid van het bedrijf.

Eenmalige posten zijn bijvoorbeeld de kosten die komen kijken bij een reorganisatie van het bedrijf, ontslagvergoedingen of de inkomsten uit verkoop van een bedrijfsonderdeel. Deze kunnen veel invloed hebben op de winst in een bepaalde periode.

Voorbeelden van buitengewone posten zijn kosten als gevolg van natuurrampen of grote rechtszaken, dus zaken die ongewoon zijn en nauwelijks voorkomen.

Bij de berekening van de P/E Excl Extr Items wordt er niet gecorrigeerd maar worden de eenmalige en buitengewone posten volledig uitgesloten. Bij deze berekening wordt meestal een hogere winst gehanteerd dan bij de P/E Normalised, waardoor de P/E-ratio ook hoger uitvalt.

Het is daarnaast altijd slim om de ratio’s berekend over meerdere tijdsperiodes te evalueren.

Je kunt kijken naar de TTM (trailing twelve months), dat zijn de cijfers van de afgelopen 12 maanden. Daarnaast kun je kijken naar de LFY (last fiscal year) voor de cijfers van het laatste boekjaar. Om het lijstje compleet te maken: MRQ (most recent quarter), ofwel de meest recente kwartaalcijfers.

Conclusie

Nu weet je wat de P/E-ratio is, hoe deze ratio berekend wordt en waar je de P/E-ratio’s van specifieke aandelen kunt vinden bij beleggingsplatform DEGIRO.

Het is een nuttige en veelgebruikte indicator om aandelen te waarderen, relatief tot aandelen van vergelijkbare bedrijven in dezelfde sector. Maar de P/E-ratio alleen vertelt nooit het volledige verhaal en moet altijd gebruikt worden als onderdeel van een bredere analyse.