CPI inflatie Nederland 2024 in grafiek en tabel

Inflatie Nederland 2024 – op deze pagina vind je de ontwikkeling van de CPI inflatie Nederland in 2024, in grafiek- en tabelvorm. Deze data is afkomstig van het CBS dat maandelijks de mutatie van de consumentenprijsindex (CPI) publiceert, uitgedrukt in een % verandering t.o.v. een jaar eerder.

De gemiddelde CPI inflatie in Nederland in 2024 is 3%.

Bij een gemiddelde jaarlijkse inflatie van 3% neemt de koopkracht van je vermogen met 50% af binnen een periode van 23 jaar.

LET OP: De CPI inflatie meetmethode onderschat de échte inflatie omdat diverse uitgaven ontbreken in het “CPI-mandje” dat gemeten wordt voor de berekening van dit indexcijfer.

Desalniettemin is de inflatie gemeten als de stijging of daling van de consumentenprijsindex (CPI) de meest gebruikte indicator van inflatie in Nederland. Daarom rapporteren wij in dit artikel ook de CPI-mutatie om de ontwikkeling van inflatie in Nederland in 2024 inzichtelijk te maken. Dat doen we, net als het CBS, op jaarbasis (een maand vergeleken met dezelfde maand in het voorgaande jaar).

Naast de grafiek CPI inflatie Nederland 2024 vind je op deze pagina ook een tabel-weergave van de Nederlandse CPI-inflatiecijfers in 2024 per maand.

Grafiek – CPI inflatie Nederland 2024

Tabel – CPI inflatie Nederland 2024

MaandCPI inflatie Nederland
januari 20243.2%
februari 20242.8%
maart 20243.1%
april 20242.7%
mei 2024n.n.b.
juni 2024n.n.b.
juli 2024n.n.b.
augustus 2024n.n.b.
september 2024n.n.b.
oktober 2024n.n.b.
november 2024n.n.b.
december 2024n.n.b.