CPI inflatie Nederland 2022 in grafiek en tabel

Inflatie Nederland 2022 – op deze pagina vind je de ontwikkeling van de CPI inflatie Nederland in 2022, in grafiek- en tabelvorm. Deze data is afkomstig van het CBS dat maandelijks de mutatie van de consumentenprijsindex (CPI) publiceert, uitgedrukt in in een % verandering t.o.v. een jaar eerder.

De gemiddelde CPI inflatie in Nederland in 2022 was 10%.

Bij een gemiddelde jaarlijkse inflatie van 10% neemt de koopkracht van je vermogen met 50% af binnen een periode van 7 jaar.

LET OP: De CPI inflatie meetmethode onderschat de ├ęchte inflatie omdat diverse uitgaven ontbreken in het “CPI-mandje” dat gemeten wordt voor de berekening van dit indexcijfer.

Desalniettemin is de inflatie gemeten als de stijging of daling van de consumentenprijsindex (CPI) de meest gebruikte indicator van inflatie in Nederland. Daarom rapporteren wij in dit artikel ook de CPI mutatie om de ontwikkeling van inflatie in Nederland in 2022 inzichtelijk te maken. Dat doen we, net als het CBS, op jaarbasis (een maand vergeleken met dezelfde maand in het voorgaande jaar).

Naast de grafiek CPI inflatie Nederland 2022 vind je op deze pagina ook een tabel-weergave van de Nederlandse CPI inflatiecijfers in 2022 per maand.

Grafiek – CPI inflatie Nederland 2022

Tabel – CPI inflatie Nederland 2022

MaandCPI inflatie Nederland
januari 20226.4%
februari 20226.2%
maart 20229.7%
april 20229.6%
mei 20228.8%
juni 20228.6%
juli 202210.3%
augustus 202212.0%
september 202214.5%
oktober 202214.3%
november 20229.9%
december 20229.6%