CPI inflatie Nederland 2021 in grafiek en tabel

Inflatie Nederland 2021 – op deze pagina vind je de ontwikkeling van de CPI inflatie Nederland in 2021, in grafiek- en tabelvorm. Deze data is afkomstig van het CBS dat maandelijks de mutatie van de consumentenprijsindex (CPI) publiceert, uitgedrukt in in een % verandering t.o.v. een jaar eerder.

De gemiddelde CPI inflatie in Nederland in 2021 was 2.7%

Bij een gemiddelde jaarlijkse inflatie van 2.7%, neemt de koopkracht van je vermogen met 50% af binnen een periode van 25 jaar.

LET OP: De CPI inflatie meetmethode onderschat de échte inflatie omdat diverse uitgaven ontbreken in het “CPI-mandje” dat gemeten wordt voor de berekening van dit indexcijfer.

Desalniettemin is de inflatie gemeten als de stijging of daling van de consumentenprijsindex (CPI) de meest gebruikte indicator van inflatie in Nederland. Daarom rapporteren wij in dit artikel ook de CPI mutatie om de ontwikkeling van inflatie in Nederland in 2021 inzichtelijk te maken. Dat doen we, net als het CBS, op jaarbasis (een maand vergeleken met dezelfde maand in het voorgaande jaar).

Naast de grafiek CPI inflatie Nederland 2021 vind je op deze pagina ook een tabel-weergave van de Nederlandse CPI inflatiecijfers in 2021 per maand.

Bekijk ook onze pagina: CPI inflatie in Nederland in 2022

Grafiek – CPI inflatie Nederland 2021

Tabel – CPI inflatie Nederland 2021

MaandCPI inflatie Nederland
januari 20211.6%
februari 20211.8%
maart20211.9%
april20211.9%
mei20212.1%
juni20212.0%
juli20211.4%
augustus20212.4%
september20212.7%
oktober20213.4%
november20215.2%
december20215.7%

14 gedachten over “CPI inflatie Nederland 2021 in grafiek en tabel”

 1. Definities werken als ze realistisch zijn. De definitie van inflatie is verouderd. Het is niet realistisch dat de stijging van de huizenprijzen niet tot de inflatie wordt gerekend en de koopkrachtontwikkeling. De stijging van de huizenprijzen is enorm. Hierdoor ontstaat een vertekend en te rooskleurig beeld van de economische vooruitzichten. Kan het CBS nog verantwoorde adviezen leveren en uitspraken doen?

  Beantwoorden
 2. Werkt het cbs niet met wegingsfactoren? Er worden door concumenten minder woningen gekocht dan broden. Daarom weegt een prijsstijging van brood met een factor x zwaarder mee dan de prijsstijging van woningen.

  Beantwoorden
  • Bedankt voor je reactie! Zeker, het CBS werkt met wegingsfactoren, die overigens ook regelmatig worden aangepast. Bijvoorbeelbeeld omdat het uitgavenpatroon van mensen de afgelopen tijd anders is dan daarvoor als gevolg van alle beperkingen. Koopwoningen worden door het CBS gezien als “investering” en niet als consumenten uitgave, daarom wordt dit niet meegenomen in de berekening van de consumentenprijsindex. De werkelijke woninghuur betaald door huurders wordt wel meegenomen, voor koopwoningen alleen een zogenaamde “toegerekende huur eigen woning”. Resultaat is een forse onderschatting van de echte stijging. Er valt wel iets voor te zeggen dat de prijzen van woningen géén consumenten uitgave zijn, maar dat onderstreept wel dat de CPI geen goede meetmethode is om brede prijsstijging te meten zoals die voelbaar is voor burgers.

   Beantwoorden
 3. Hoe kan de inflatie op jaarbasis in december 2021 5,7% zijn, terwijl de jaarinflatie 2021 2,7% zou zijn. Dat kan ik niet rijmen. Blijkbaar wordt de jaarinflatie gedefinieerd als de gemiddelde jaarinflatie gezien over alle maanden. Maar dat is dus de inflatie van juli 2020 t/m juli 2021. Ik zou dat geen jaarinflatie durven noemen, maar een rekentrucje.
  De werkelijke inflatie over 2021 is gewoon 5,7%.

  Beantwoorden
  • De inflatie in Nederland wordt, net als in veel andere landen, gemeten op basis van een consumenten prijsindex. Dit is een gewogen “mandje” producten en diensten dat consumenten aanschaffen en waarvan de prijsontwikkeling maandelijks gemonitord wordt. In Nederland presenteert het CBS iedere maand een update van deze CPI score. De verandering van die CPI, de mutatie, wordt uitgedrukt in een percentage ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar (in plaats van de pieken en dalen die binnen een jaar die bijvoorbeeld door seizoensinvloed verklaard worden). Zo geeft het indexcijfer het prijsverloop aan. De gemiddelde mutatie berekend over alle maanden in 2021 is 2.7%, die van december 2021 was 5.7%. Wij zij het ermee eens dat de CPI geen goede meetmethode is voor de prijsstijgingen die consumenten ervaren, zowel door de onvolledige inhoud van het mandje als door de wegingsfactoren. Vermoedelijk met het doel om de inflatie lager te laten lijken dan hij daadwerkelijk is. Maar de uitdrukking van een gemiddelde mutatie op zich is geen rekentrucje, maar slechts een gemiddelde. Hoe vind jij dat inflatie gemeten zou moeten worden?

   Beantwoorden
 4. Stel ik koop gedurende 12 maanden mijn mandje en de prijzen zijn:
  100, 100, 101, 102, 101, 102, 102, 104, 103, 103, 104 en 106 euro
  Is het dan zo dat het CBS zegt dat de gemiddelde inflatie 2,3% bedraagt?
  Als mijn loon dan gecompenseerd wordt met 2,3%, kost mijn mandje, wanneer er het volgende jaar geen inflatie zou optreden, het hele jaar door €106,-. Dat betekent 6% duurder! Het jaar daarna wordt ik dan niet gecompenseerd. naar mijn mening ben ik er dan 3,7% op achteruit gegaan

  Beantwoorden
  • Het CPI percentage dat het CBS deelt is een mutatie % van het indexcijfer (CPI / Consumenten Prijsindex). Iedere maand deelt het CBS de mutatie t.o.v. dezelfde maand een jaar eerder. Als het CBS een inflatie van 5.7% deelt over december 2021, dan betekent dit: “het CPI cijfer is met 5.7% gestegen t.o.v. december 2020”. Het gemiddelde inflatie-percentage zoals het CBS dat deelt, en zoals het gebruikt wordt voor inflatiecorrectie, is het gemiddelde van de percentages per maand. In 2021 was dat gemiddelde 2.7%. In januari is de inflatie niet zo hard gestegen t.o.v. januari een jaar eerder, in december wel. Een gemiddelde onderschat de huidige / meest recent gemeten inflatie dus inderdaad wanneer de inflatie op is gelopen in de meest recente maanden. Zoals nu het geval is.

   Beantwoorden
  • Jouw berekening klopt niet helemaal, want het bedrag wordt altijd vergeleken met precies een jaar eerder (en dus niet met januari van dat jaar). Maar doorgewerkt in jouw voorbeeld: Als in jaar 1 de prijs elke maand 100 is en in jaar 2 zijn de prijzen zoals jij aangeeft, dan is de gemiddelde inflatie over jaar 2 2,3%. Stel dat in jaar 3 de prijs altijd 106 blijft. De inflatie wordt berekend op basis van het verschil met een jaar eerder. Dus de prijs stijgt in jaar 3 zelf niet, maar de gemiddelde inflatie zal 3,6% zijn (en over 2 jaar dus 6,0%, zijnde 1,023×1,036). Je loon zal daarmee wellicht in jaar 3 of 4 gecompenseerd worden. Kortom, de gemiddelde inflatiecijfers hobbelen altijd een beetje achter de ervaren werkelijkheid aan. Dat wordt pas echt zichtbaar als de inflatie ineens veel hoger of lager wordt.

   Beantwoorden
   • Bedankt voor je reactie Joost, het is alleen niet onze berekening maar de berekening zoals het CBS die toepast. We zijn het met je eens dat er het een en ander valt aan te merken op die vergelijkende berekening (en de praktische waarde ervan), maar dit is wel het cijfer zoals het gebruikt wordt om bijvoorbeeld inflatiecorrectie toe te passen.

    Beantwoorden
  • Dankjewel voor je reactie Bryan. Het is het gemiddelde dat door de overheid en diverse commerciële instanties wordt gebruikt om inflatiecorrectie toe te passen op bijvoorbeeld: telefoonabonnementen, minimumloon, AOW, etc.

   Beantwoorden

Plaats een reactie