CPI inflatie Nederland 2021 in grafiek en tabel

Inflatie Nederland 2021 – op deze pagina vind je de ontwikkeling van de CPI inflatie Nederland in 2021, in grafiek- en tabelvorm. Deze data is afkomstig van het CBS dat maandelijks de mutatie van de consumentenprijsindex (CPI) publiceert, uitgedrukt in in een % verandering t.o.v. een jaar eerder.

De gemiddelde CPI inflatie in Nederland in 2021 was 2.7%

Bij een gemiddelde jaarlijkse inflatie van 2.7%, neemt de koopkracht van je vermogen met 50% af binnen een periode van 25 jaar.

LET OP: De CPI inflatie meetmethode onderschat de échte inflatie omdat diverse uitgaven ontbreken in het “CPI-mandje” dat gemeten wordt voor de berekening van dit indexcijfer.

Desalniettemin is de inflatie gemeten als de stijging of daling van de consumentenprijsindex (CPI) de meest gebruikte indicator van inflatie in Nederland. Daarom rapporteren wij in dit artikel ook de CPI mutatie om de ontwikkeling van inflatie in Nederland in 2021 inzichtelijk te maken. Dat doen we, net als het CBS, op jaarbasis (een maand vergeleken met dezelfde maand in het voorgaande jaar).

Naast de grafiek CPI inflatie Nederland 2021 vind je op deze pagina ook een tabel-weergave van de Nederlandse CPI inflatiecijfers in 2021 per maand.

Grafiek – CPI inflatie Nederland 2021

Tabel – CPI inflatie Nederland 2021

MaandCPI inflatie Nederland
januari 20211.6%
februari 20211.8%
maart 20211.9%
april 20211.9%
mei20212.1%
juni20212.0%
juli20211.4%
augustus20212.4%
september20212.7%
oktober20213.4%
november20215.2%
december20215.7%