CPI inflatie Nederland 2008 in grafiek en tabel

Inflatie Nederland 2008 – op deze pagina vind je de ontwikkeling van de CPI inflatie Nederland in 2008, in grafiek- en tabelvorm. Deze data is afkomstig van het CBS dat maandelijks de mutatie van de consumentenprijsindex (CPI) publiceert, uitgedrukt in in een % verandering t.o.v. een jaar eerder.

De gemiddelde CPI inflatie in Nederland in 2008 was 2.5%

Bij een gemiddelde jaarlijkse inflatie van 2.5%, neemt de koopkracht van je vermogen met 50% af binnen een periode van 27 jaar.

LET OP: De CPI inflatie meetmethode onderschat de ├ęchte inflatie omdat diverse uitgaven ontbreken in het “CPI-mandje” dat gemeten wordt voor de berekening van dit indexcijfer.

Desalniettemin is de inflatie gemeten als de stijging of daling van de consumentenprijsindex (CPI) de meest gebruikte indicator van inflatie in Nederland. Daarom rapporteren wij in dit artikel ook de CPI mutatie om de ontwikkeling van inflatie in Nederland in 2008 inzichtelijk te maken. Dat doen we, net als het CBS, op jaarbasis (een maand vergeleken met dezelfde maand in het voorgaande jaar).

Naast de grafiek CPI inflatie Nederland 2008 vind je op deze pagina ook een tabel-weergave van de Nederlandse CPI inflatiecijfers in 2008 per maand.

Grafiek – CPI inflatie Nederland 2008

Tabel – CPI inflatie Nederland 2008

MaandCPI inflatie Nederland
januari 20082.0%
februari 20082.2%
maart20082.1%
april20082.0%
mei20082.3%
juni20082.6%
juli20083.2%
augustus20083.2%
september20083.1%
oktober20082.8%
november20082.3%
december20081.9%