CPI inflatie Nederland 2014 in grafiek en tabel

Inflatie Nederland 2014 – op deze pagina vind je de ontwikkeling van de CPI inflatie Nederland in 2014, in grafiek- en tabelvorm. Deze data is afkomstig van het CBS dat maandelijks de mutatie van de consumentenprijsindex (CPI) publiceert, uitgedrukt in in een % verandering t.o.v. een jaar eerder.

De gemiddelde CPI inflatie in Nederland in 2014 was 1.0%

Bij een gemiddelde jaarlijkse inflatie van 1.0%, neemt de koopkracht van je vermogen met 50% af binnen een periode van 70 jaar.

LET OP: De CPI inflatie meetmethode onderschat de ├ęchte inflatie omdat diverse uitgaven ontbreken in het “CPI-mandje” dat gemeten wordt voor de berekening van dit indexcijfer.

Desalniettemin is de inflatie gemeten als de stijging of daling van de consumentenprijsindex (CPI) de meest gebruikte indicator van inflatie in Nederland. Daarom rapporteren wij in dit artikel ook de CPI mutatie om de ontwikkeling van inflatie in Nederland in 2014 inzichtelijk te maken. Dat doen we, net als het CBS, op jaarbasis (een maand vergeleken met dezelfde maand in het voorgaande jaar).

Naast de grafiek CPI inflatie Nederland 2014 vind je op deze pagina ook een tabel-weergave van de Nederlandse CPI inflatiecijfers in 2014 per maand.

Grafiek – CPI inflatie Nederland 2014

Tabel – CPI inflatie Nederland 2014

MaandCPI inflatie Nederland
januari 20141.4%
februari 20141.1%
maart20140.8%
april20141.2%
mei20140.8%
juni20140.9%
juli20140.9%
augustus20141.0%
september20140.9%
oktober20141.1%
november20141.0%
december20140.7%