Goud en zilver royalty bedrijven, een gouden investering?

Er zijn naast het kopen van gouden en zilveren munten meer manieren om te investeren in edelmetaal. Bijvoorbeeld bedrijven die direct of indirect te maken hebben met de winning van goud en zilver uit mijnen. Een van die opties is het investeren in goud en zilver royalty bedrijven.

Vanwege hun unieke bedrijfsmodel bieden goud en zilver royalty bedrijven een interessante manier om gespreid en met relatief laag risico te beleggen in de edelmetaal sector.

De via deze website verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. Deze is ook niet bedoeld om u aan te zetten tot het (ver)kopen van een product of als basis voor een beleggingsbeslissing.

Wat zijn goud en zilver royalty bedrijven?

Goud en zilver royalty bedrijven zijn bedrijven die alternatieve financiering bieden aan mijnbouwbedrijven in ruil voor een percentage van de toekomstige opbrengst uit de mijn. Ze delen dus mee in de opbrengsten, zonder daarbij veel risico te lopen. Door hun lage kosten in combinatie met een hoge omzet zijn goud en zilver royalty bedrijven vaak zeer winstgevend.

De voordelen van een investering in goud en zilver royalty bedrijven

Goud en zilver royalty bedrijven zijn uniek binnen de sector omdat hun verdienmodel meelift op de spotprijs van goud en zilver, maar ze minder risico lopen dan individuele mijnbouwbedrijven (en hun beleggers).

Het aandeel van een royalty bedrijf kan niet verwateren

De winning van goud en zilver uit de grond is een zéér kapitaalintensieve business.

De exploratie (zoeken van metaal in de grond) kost veel geld, met een grote kans dat er niets gevonden wordt. De ontwikkeling van een mijn en het in productie brengen ervan gaat ook gepaard met grote investeringen. Kortom: onafhankelijk van de fase van het project, vreet een mijnbouwbedrijf kapitaal.

Om aan het benodigde kapitaal te komen, moeten mijnbouwbedrijven regelmatig geld ophalen. Dit doen ze vaak door meer aandelen uit te geven en te verkopen.

Een groeiende hoeveelheid aandelen, maakt ieder individueel aandeel kleiner. Dat noem je “verwatering” en het benadeelt bestaande aandeelhouders.

Een royalty bedrijf, koopt een vast percentage van de toekomstige opbrengst uit de goud of zilvermijn. Bijvoorbeeld 1%. En die 1% blijft altijd 1%, ongeacht hoeveel nieuwe aandelen er worden uitgegeven.

Wanneer je dus als belegger aandelen van een royalty bedrijf koopt, loop je niet het risico dat je belang verwatert. Het is zelfs zo dat het royalty eigenaarschap gekoppeld is aan de goud of zilver-afzetting (aan de grond dus) en niet aan een specifiek mijnbouwbedrijf.

Dus zelfs als het mijnbouwbedrijf failliet gaat en de grond wordt overgenomen door een nieuwe producent, blijft het recht van de royalty intact.

Een royalty biedt dus een belang in een zilver of goudafzetting voor de gehele levensduur, met als bijkomend voordeel dat het belang niet verwaterd kan worden bij uitgave van nieuwe aandelen.

Royalty bedrijven genereren “top-line” cashflow

Zodra een mijn-project in productie gaat en opbrengsten gaat genereren, krijgt de royalty houder maandelijks het overeengekomen percentage uitbetaald. Vóór andere kostenposten. Dat noem je “top-line” cashflow, omdat het als eerste uitbetaald wordt voordat andere kosten in mindering worden gebracht (waardoor het percentage van het totaal kleiner zou worden).

Dit is een groot voordeel voor royalty bedrijven en beleggers in deze bedrijven, omdat er minder risico bestaat dat onverwachte kosten roet in ’t eten gooien.

Een royalty heeft de optionaliteit méér op te leveren dan verwacht

Op het moment dat een mijnbouwbedrijf een royalty verkoopt aan een goud of zilver royalty bedrijf, wordt er inschatting gemaakt van de totale waarde van de mijn. Dat is immers het totaalbedrag waarover een percentage vergeven wordt in ruil voor een investering.

De inschatting van de totale waarde van het project, wordt gemaakt op basis van exploratieve boringen. Dat betekent dat er altijd de kans bestaat dat er meer gevonden wordt dan van tevoren verwacht.

Die kans, ook wel “optionaliteit” genoemd, is een groot voordeel wat goud en zilver royalty bedrijven genieten – zonder dat ze daarvoor meer risico lopen.

Beleggingen in goud en zilver royalty bedrijven, kunnen dus onverwacht hoger uitvallen.

Royalty bedrijven passen binnen een gediversificeerd portfolio

Een goud of zilver royalty bedrijf, probeert royalties te verkrijgen in een groot aantal verschillende mijnbouwprojecten. Hierbij passen ze spreiding toe. Bijvoorbeeld door royalties op projecten in verschillende landen of in verschillende fasen van volwassenheid (exploratie, ontwikkeling, productie).

Deze spreiding maakt een royalty bedrijf minder kwestbaar voor veranderingen in bepaalde geografische jurisdicties of tegenvallende boor-resultaten van junior exploratie bedrijven.

Een belegger in royalty bedrijven profiteert dus van veel meer diversificatie binnen de edelmetaal sector, dan wanneer hij of zij zelf aandelen in individuele mijnbedrijven zou kopen.

Het verschil tussen goud en zilver royalty en streaming bedrijven

Een goud of zilver “streaming” bedrijf is vergelijkbaar met een royalty bedrijf. Beide houden zich bezig met de financiering van mijnbouw projecten.

Het verschil zit ‘m erin dat royalty bedrijven eigenaar worden van een vast percentage van de toekomstige opbrengsten, terwijl streaming bedrijven geen eigenaarschap verkrijgen.

Een stream overeenkomst is in feite een overeenkomst voor aankoop van goud of zilver in de toekomst voor een vastgestelde prijs (die lager ligt dan de verwachte spotprijs).

Vaak doen royalty bedrijven ook streaming deals en vice versa.

Voorbeelden van goud en zilver royalty bedrijven

Franco Nevada

franco nevada

Franco-Nevada is een van de grootste royalty & streaming bedrijven ter wereld. Ze richten zich met name op goud, maar bezitten ook royalties op andere metalen en natuurlijke grondstoffen.

De prijsontwikkeling van Franco Nevada laat goed zien, hoe royalty bedrijven steeds meer waarde kunnen opbouwen zelfs gedurende periodes dat de goud spotprijs daalt.

Franco-Nevada heeft tussen de 40 en 50 personeelsleden en heeft in het afgelopen jaar ongeveer 550 miljoen dollar winst gemaakt (geen omzet, winst). Die verhouding laat goed zien hoe ontzettend winstgevend het royalty business model kan zijn.

royalty bedrijven - franco nevada

Metalla Royalty & Streaming

metalla royalty

Metalla is een relatief nieuw royalty & streaming bedrijf. Ze hebben binnen deze sector een unieke aanpak, door zelf niet te investeren in mijnbouwbedrijven. Metalla bouwt haar royalty portfolio op door bestaande royalties over te nemen van de huidige royalty houders.

Ze kopen dus (2e-hands) royalties van royalty houders, niet rechtstreeks van mijnbedrijven.

Dat doen ze door een royalty houder in ruil voor zijn royalty geld te betalen maar ook aandelen te geven in Metalla. Voor een royalty houder biedt dit meer diversificatie t.o.v. het aanhouden van de specifieke royalty die ze bezitten (en dus een interessant aanbod).

Voor Metalla biedt dit een kans om royalties te verkrijgen op de top mijn-projecten in de wereld, die ze anders nooit hadden kunnen verkrijgen.

royalty bedrijven - metalla royalty

Royalty bedrijven voor andere grondstoffen

Het winstgevende royalty & streaming model wordt ook buiten de edelmetaal-sector toegepast, op andere metalen en grondstoffen.

Nova Royalty

nova royalty

Nova Royalty is een royalty bedrijf dat zich richt op koper en nikkel. Beide metalen hebben een belangrijke rol in de vergroening van de energievoorziening, omdat ze gebruikt worden in elektrische apparaten, stroomkabels en batterijen.

Nova is in het najaar van 2020 naar de Canadese beurs gegaan en het aandeel wordt nu al meer dan 400% duurder verkocht dan bij aanvang.

royalty bedrijven - nova royalty

Royalty bedrijven, een gouden investering?

In dit artikel heb ik het unieke business model van royalty bedrijven uitgelegd.

Deze bedrijven verkrijgen een percentage van de toekomstige opbrengst van een mijn-project, waardoor ze zo lang de mijn in productie is een percentage van de opbrengsten blijven ontvangen. Dit unieke model laat ze meeliften op stijgende spotprijzen terwijl ze (door lage kosten en weinig personeel) ook winstgevend zijn wanneer de spotprijs van edelmetaal daalt.

Voor beleggers kunnen royalty bedrijven een interessante manier zijn om te beleggen in de edelmetaal sector, met een divers portfolio van mijnbedrijven in verschillende delen de wereld en alle fasen van ontwikkeling. Dat geldt ook voor andere metalen en grondstoffen.

Afsluitend nog een korte opsomming van de voordelen van het investeren in royalty bedrijven:

  • Ze bieden een onverwaterbaar aandeel in een gediversifeerd portfolio van mijn-projecten.
  • Ze bieden de optionaliteit van een groter dan verwachte goud- of zilvervondst.
  • Ze bieden blootstelling aan de sector, zonder de riskante keuze van individuele aandelen.

De via deze website verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. Deze is ook niet bedoeld om u aan te zetten tot het (ver)kopen van een product of als basis voor een beleggingsbeslissing.