5 redenen om te beleggen in uranium aandelen in 2023

Heb je interesse in het beleggen in uranium en wil je meer weten over de ontwikkeling van de prijs van uranium en uranium aandelen? Of beleg je nog niet in grondstoffen en vraag je je af of uranium een interessante belegging kan zijn in de context van de energietransitie?

In dit artikel bespreek ik de oorsprong van de grondstof uranium, de factoren die de prijs bepalen en de verschillende manieren om te beleggen in uranium. Bovenal bespreek ik 5 redenen om te beleggen in uranium en uranium aandelen in 2023 en geef ik je tips voor als je ermee wilt gaan beginnen.

LET OP: Met beleggen kunt u uw inleg verliezen.

Wat is uranium?

Uranium is een zilver-grijze grondstof, een chemisch element dat wordt aangeduid met het symbool U. Uranium heeft een zeer hoge dichtheid en is van nature radio-actief.

Uranium wordt via mijnbouw gewonnen op meerdere plekken op de wereld. Het grootste aandeel, zo’n tweederde van de jaarlijkse uranium productie, is afkomstig uit 3 landen: Kazachstan, Canada en Australië. De grootste uranium producenten zijn het Kazachstaanse staatsbedrijf Kazatomprom en het Canadese bedrijf Cameco.

uranium schijf

Uranium wordt na winning “verrijkt”, een proces waarbij het isotoop uranium-235 gescheiden wordt van de overige materie. Het verrijkte uranium-235 is de brandstof die gebruikt wordt in kernreactoren. Bij het splijten van uranium-235 komt kernenergie vrij die wordt gebruikt om elektriciteit te genereren. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen zoals steenkool en aardgas is kernenergie een zéér efficiënte bron van energie, zonder CO2-uitstoot.

De publieke opinie met betrekking tot kernenergie is de laatste jaren positiever geworden, vanwege de ambitieuze doelstellingen op het gebied van energietransitie en verduurzaming. Kernenergie kan een bijdrage leveren aan het behalen van deze groene doelstellingen.

Tegenstanders van kernenergie wijzen daarentegen op de gevaren van kernongelukken zoals die hebben plaatsgevonden in Chernobyl (1986) en Fukushima (2011), maar ook op de gevaren van kernwapens en het radioactieve restafval.

Uranium prijs

Wanneer we spreken over de prijs van uranium, wordt meestal de spotprijs bedoeld.

Zoals te zien in onderstaande grafiek bereikte de uranium spotprijs een hoogte van $125 per pond op de piek van de bull-markt in 2007. Een bull-markt is een periode waarin er groot vertrouwen heerst onder beleggers, waardoor ze kopen in verwachting dat de prijzen verder zullen stijgen.

Na het kernongeluk in Fukushima in 2011 is de koers van uranium naar de bodem gezakt die rond 2017 bereikt werd. De afgelopen jaren zweefde de koers van uranium tussen de $25 en $30 per pond. En aan het begin van 2022 staat de spot prijs van uranium op zo’n $42.

uranium spot prijs
Bron: Cameco

Naast de spotprijs van uranium laat de bovenstaande grafiek ook een prijs zien die wordt betaald voor uranium via lange-termijn contracten. Dit zijn de contracten die nutsbedrijven voor meerdere jaren afsluiten met producenten van uranium om daarmee hun leveringen zeker te stellen. Deze prijs ligt meestal hoger dan de spotprijs, omdat de uranium producenten zich voor langere termijn vastleggen.

5 redenen om te beleggen in uranium

 1. De wereldwijde behoefte aan kernenergie groeit.
  Zo’n 10% van alle elektriciteit in de wereld wordt opgewekt vanuit kernenergie. In de Verenigde Staten ongeveer 20% en in Frankrijk zelfs 70% van alle elektriciteit. De verwachting is dat dit percentage wereldwijd zal gaan toenemen omdat kernenergie nauwelijks gepaard gaat met CO2-uitstoot en daarom goed past binnen de energietransitie richting groenere energiebronnen. Met een toename van de wereldwijde vraag naar groene kernenergie, groeit ook de behoefte aan de grondstof uranium.

 2. Het imago van kernenergie wordt steeds positiever.
  Door het kernongeluk in Fukushima (2011) heeft kernenergie een zeer negatief imago gekregen. Veel landen hebben als gevolg van deze gebeurtenis hun kerncentrales gesloten of afgezien van de bouw van nieuwe kerncentrales. Nu kernenergie steeds meer gezien wordt als groene oplossing voor het klimaatprobleem, verbetert ook het imago. Verschillende landen brengen hun kernreactoren weer in productie en recent kondigde president Macron (Frankrijk) zelfs een plan voor de bouw van 6 nieuwe kerncentrales. In de Verenigde Staten is de aanleg van een nationale uranium-voorraad één van de weinige onderwerpen waar de democraten en republikeinen het over eens zijn. Ook binnen de Europese commissie gaan geluiden op om kernenergie in de categorie “groene energie” op te nemen.

 3. Toename van het uranium aanbod vereist een hogere prijs.
  Een groot deel van de wereldwijde productie van uranium is in handen van slechts enkele bedrijven. Deze producenten hebben door het afbouwen of opschroeven van hun productiecapaciteit grote invloed op de beschikbaarheid (en prijs) van uranium. De vorige uranium bull-markt werd bijvoorbeeld ingeluid door de overstroming van “Cigar Lake” (een van de grootste uranium mijnen ter wereld) en de angst voor schaarste die daaruit voortkwam. Het afgelopen decennium hebben uranium producenten hun productie afgeschaald omdat de prijs van uranium vaak onder kostprijs lag. De inschatting van experts is dat het pas vanaf zo’n $60 per pond rendabel wordt om productiecapaciteit te verhogen.

 4. De uranium voorraad wordt opgekocht door beleggers.
  Bedrijven die afhankelijk zijn van uranium, houden voorraden aan om zichzelf te beschermen tegen een tijdelijke terugval in productie. De omvang van deze beschikbare voorraad verruimt of vernauwt de markt en heeft daardoor een invloed op de prijsontwikkeling. Naast de eindgebruikers van uranium (veelal nutsbedrijven) presenteren nu ook beleggingsfondsen zich als grote kopers van fysiek uranium. Een belangrijke recente ontwikkeling was de oprichting van het Sprott Physical Uranium Trust (SPUT) door gerenommeerd grondstoffen-belegger Sprott Inc. Aandelen in dit fonds worden verhandeld op de beurs van Toronto en met het kapitaal dat Sprott Inc. ophaalt kopen ze fysiek uranium. Doordat nu naast nutsbedrijven ook kapitaalkrachtige beleggingsfondsen fysiek uranium opkopen, verkleint de wereldwijd beschikbare voorraad snel. Het aanbod in de markt vernauwt, wat de prijs opstuwt.

 5. Uranium is een kleine en daardoor “explosieve” markt.
  Tijdens de vorige uranium bull-markt die eindigde in 2007, nam de spotprijs van uranium fors toe. En als gevolg daarvan explodeerden de koersen van uraniumaandelen. Door de gecrashte uraniumprijs aan het eind van de bull-markt zijn veel bedrijven in de sector failliet gegaan en aandelen verdwenen. Slechts een klein aantal bedrijven uit 2007 is nu nog steeds actief. Omdat de marktkapitalisatie van de totale uranium sector piepklein is vergeleken bij andere (grondstoffen)markten is er relatief weinig investeringskapitaal nodig om de markt te bewegen. Wanneer er grote financiële spelers zoals Sprott Inc. instappen in de markt, zorgt dat voor sterke prijsfluctuaties. Dit trekt weer beleggers aan die de rendementen uit de vorige “explosieve” bullmarkt nog vers in het geheugen hebben. Door deze ontwikkelingen ontstaat een zelfversterkend effect op de markt. Zeker omdat er voor de kleine uranium markt niet veel nieuw kapitaal nodig is om de prijs flink omhoog te bieden.

De beste uranium aandelen

Hieronder vind je een lijst van 58 uranium aandelen die verkrijgbaar zijn bij DEGIRO (in willekeurige volgorde). Deze lijst van de beste uranium aandelen dient als startpunt en is zéker niet volledig.

 1. 92 Energy Ltd.
 2. ALX Resources Corp.
 3. Anfield Energy Inc.
 4. Appia Rare Earths & Uranium Corp.
 5. Aura Energy Ltd.
 6. Azarga Uranium Corp.
 7. Azincourt Energy Corp.
 8. Baselode Energy Corp.
 9. Berkeley Energia Ltd.
 10. Blue Sky Uranium Corp.
 11. Boss Resources Ltd.
 12. Cameco Corp.
 13. CanAlaska Uranium Ltd.
 14. Centrus Energy Corp.
 15. Consolidated Uranium Inc.
 16. Deep Yellow Ltd.
 17. Denison Mines Corp.
 18. Eclipse Metals Ltd.
 19. Elevate Uranium Ltd.
 20. enCore Energy Corp.
 21. Energy Fuels Inc.
 22. Energy Metals Ltd.
 23. Energy Resources of Australia Ltd.
 24. Eros Resources Corp.
 25. Fission 3.0 Corp.
 26. Fission Uranium Corp.
 27. Forsys Metals Corp.
 28. Forum Energy Metals Corp.
 29. Geiger Counter Ltd.
 30. Global Atomic Corp.
 31. GoviEx Uranium Inc.
 32. Greenland Minerals Ltd.
 33. GTI Resources Ltd.
 34. IsoEnergy Ltd.
 35. Kazatomprom
 36. Laramide Resources Ltd.
 37. Lotus Resources Ltd.
 38. Manhattan Corp. Ltd.
 39. Mega Uranium Ltd.
 40. Mkango Resources Ltd.
 41. NexGen Energy Ltd.
 42. Okapi Resources Ltd.
 43. Paladin Energy Ltd.
 44. Protean Energy Ltd.
 45. Purepoint Uranium Group Inc.
 46. Silex Systems Ltd.
 47. Skyharbour Resources Ltd.
 48. Sprott Physical Uranium Trust
 49. Standard Uranium Ltd.
 50. Toro Energy Ltd.
 51. Uex Corp.
 52. Ur-Energy Inc.
 53. Uranium Energy Corp.
 54. Uranium Royalty Corp.
 55. ValOre Metals Corp.
 56. Virginia Energy Resources Inc.
 57. Western Uranium & Vanadium Corp.
 58. Yellow Cake PLC

Waarom eigenlijk uranium aandelen en geen fysiek uranium?

Uranium kun je vanwege de radio-actieve eigenschappen niet zelf kopen en thuis opslaan. Wanneer je belegt in uranium, investeer je in aandelen van bedrijven die actief zijn in de uranium industrie, zoals mijnbouw bedrijven of fondsen die fysiek uranium aanhouden. Uranium aandelen dus.

Via het Nederlandse beleggingsplatform DEGIRO kun je een brede selectie uranium aandelen kopen. Deze aandelen worden meestal verhandeld via de beurzen in Canada (TRX) en Australië (ASX).

Belangrijk om te weten is dat uranium een zéér volatiele sector is en de aandelen “explosief” stijgen en dalen. Voor de selectie van de juiste uranium aandelen is gedegen onderzoek en marktkennis vereist.

Zoals eerder in dit artikel beschreven zijn er nog maar enkele tientallen uranium bedrijven (explorers, developers en producers) over die in 2007 verhandeld werden op de beurs. De rest van alle bedrijven die toen actief waren in de sector hebben het niet gehaald. Dat gegeven onderstreept het vitale belang van gedegen marktonderzoek en vooral een gespreid portfolio van de beste uranium aandelen.

Uranium ETF’s

ETF’s (exchange traded funds) zijn een populaire manier om gespreid te beleggen in een sector.

Door als belegger een aandeel in een ETF te kopen, wordt je eigenaar van een onderliggend “mandje” aandelen dat periodiek wordt bijgewerkt en gebalanceerd. Zo beleg je in een gespreid portfolio met verminderd risico in vergelijking tot het zelfstandig selecteren van een specifiek uranium aandeel.

Er zijn een aantal Amerikaanse uranium ETF’s. De meest bekende zijn de North Shore Global Uranium Mining ETF ($URNM) en de Global X Uranium ETF ($URA).

Wanneer je op beleggingsplatform DEGIRO echter zoekt naar de $URNM of $URA uranium ETF’s, worden deze niet gevonden. Sterker nog, er worden helemaal geen resultaten gevonden.

Dit komt omdat sinds 2 januari 2018 de Europese wetgeving uitgevende instellingen van ETF’s verplicht om beleggers te voorzien van bepaalde documentatie (om hen beter te informeren en beschermen).

uranium etf trackers

Omdat veel Amerikaanse uitgevers niet de juiste documentatie beschikbaar maken, kunnen deze ETF’s niet aangekocht worden door Europese beleggers. Het alternatief voor Nederlandse beleggers is om zelf een “mandje” samen te stellen van uranium aandelen, om zo alsnog spreiding toe te passen.

Sprott Physical Uranium Trust

Er is één bijzonder uranium aandeel dat ik apart wil benoemen in dit artikel.

Zoals eerder in dit artikel beschreven, kun je als belegger investeren in het SPUT (Sprott Physical Uranium Trust) van Sprott Inc. Het SPUT heeft als doel om het meest liquide investeringsvehikel te worden in de uranium sector, waardoor ze dé voorkeurskeuze worden voor grote financiële spelers.

Het fonds is op een unieke manier opgezet, waardoor het de prijsontwikkeling van uranium volgt. Telkens wanneer SPUT op de beurs verhandeld wordt voor meer dan 1% boven de NAV (net asset value = de waarde van hun fysieke uranium bezittingen) mag Sprott Inc. nieuwe SPUT aandelen uitgeven. Met de opbrengsten uit deze aandelen uitgave, kopen ze vervolgens weer méér fysiek uranium.

Aandelen in dit fonds worden verhandeld via de beurs van Toronto, Canada. Als Nederlandse belegger kun je deze aandelen kopen via handelsplatform DEGIRO dat een rechtstreekse connectie heeft met de beurs van Toronto. Om het bereik van het fonds te vergroten werkt Sprott Inc. aan een notering op de New York Stock Exchange. Ook met deze beurs heeft DEGIRO een directe integratie.

sprott physical uranium trust
Bron: https://sprott.com/investment-strategies/physical-commodity-funds/uranium/

Uranium aandelen kopen tips

Om dit artikel af te sluiten, wil ik je nog een drietal tips meegeven over het investeren in uranium aandelen. Deze tips kunnen je helpen bij de selectie van de beste aandelen, beurs en instapmomenten.

Timing van je instapmoment

Alle markten bewegen op en neer. Daarom is het voor beleggers interessant om te kijken naar de beweging van de koers rondom voortschrijdende gemiddelden (moving averages) wanneer ze een goed instapmoment zoeken. In onderstaande afbeelding zie je de koers grafiek van het aandeel Denison Mines Corp. dat verhandeld wordt op de beurs van Toronto. Deze grafiek is afkomstig uit het platform TradingView, dat door veel beleggers wordt gebruikt om grafieken van aandelen te analyseren.

Naast de prijs van het aandeel zie je in de afbeelding ook een drietal gekleurde lijnen. Dit zijn de voorschrijdende gemiddelden van de afgelopen 20 (blauw), 50 (geel) en 200 (paars) dagen. Wanneer je goed kijkt naar deze gemiddelden, zie je dat de prijs van het aandeel zich er verder vandaan beweegt, maar op een bepaald moment ook weer terugkeert. De omlijnde gebieden, waarin de prijs in de buurt kwam van het 200 dagen voortschrijdende gemiddelde waren bijvoorbeeld goede instapmomenten.

tradingview uranium moving averages

Koop aandelen op de primaire beurs

Sommige uranium aandelen worden verhandeld op meerdere beurzen, bijvoorbeeld die van: Toronto (Canada), New York (VS) en Frankfurt (Duitsland). Via handelsplatform DEGIRO kun je dus zelf kiezen via welke beurs je het aandeel wilt kopen. Deze keuze heeft invloed op de valuta (Canadese dollar, Amerikaanse dollar of Euro), maar vooral op de liquiditeit op de specifieke beurs.

De meeste beurshandelaars verhandelen aandelen het liefst op hun primaire beurs, omdat daar het meeste kopers en verkopers zijn. Wanneer zij hun aandelen dan willen verkopen, zijn er op ieder moment voldoende kopers aanwezig. Dat geldt niet altijd voor de secundaire beurzen waar het aandeel ook wordt verkocht. Voor veel uranium aandelen geldt dat ze primair verhandeld worden op de beurzen van Canada (TSX/ TSV / TSXV) en Australië (ASX).

In onderstaande afbeelding zie je dat je bij DEGIRO het aandeel enCore Energy Corp. via 3 verschillende beurzen kunt kopen. Twee daarvan zijn in Euro en 1 in Canadese Dollar. In dit geval is het dus aan te raden om dit uranium aandeel in Canadese dollar te kopen via de primaire beurs in Canada.

aandeel encore energy corp DEGIRO

Uranium Insider Pro nieuwsbrief

Toen ik zelf begin 2020 interesse ontwikkelde voor het beleggen in de uranium sector, stuitte ik tijdens mijn onderzoek op de (betaalde) nieuwsbrief Uranium Insider Pro. Ik ben nu meer dan een jaar lid van deze nieuwsbrief die puur gaat over beleggen in uranium aandelen.

uranium insider pro nieuwsbrief
Ledenomgeving van Uranium Insider Pro met alle nieuwsbrieven, webinars en focus list aandelen.

Iedere maand publiceert Justin Huhn (de auteur), een nieuwe editie van de Uranium Insider Pro nieuwsbrief die bestaat uit een marktupdate van tientallen pagina’s. Daarnaast bevat de nieuwsbrief ook Justin’s zogenaamde “Focus List” met op dit moment 10 uranium aandelen.

Hij monitort nauwgezet de ontwikkelingen rondom deze aandelen en adviseert leden m.b.t. slimme instapmomenten voor deze uranium aandelen. Zelf beleg ik op dit moment in 8 van de 10 aandelen. Voor de resterende 2 wacht ik nog geduldig op een “koop” signaal.

Als je ook wilt gaan beleggen in de uranium sector, is deze nieuwsbrief wat mij betreft een no-brainer die ik al tientallen keren heb terugverdiend in de tijd dat ik lid ben. Voor mij is de Uranium Insider Pro nieuwsbrief alles wat ik nodig heb om iedere maand op de hoogte te blijven en te weten wanneer ik moet in- en uitstappen in specifieke uranium aandelen. Ik heb een apart artikel geschreven om mijn Uranium Insider Pro review te geven (met alle plus- en min-punten).

Let op: dit artikel is informatief bedoeld en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies.