5 redenen om te beleggen in uranium aandelen in 2021

Heb je interesse in het beleggen in uranium en wil je meer weten over de ontwikkeling van de prijs van uranium en uranium aandelen? Of beleg je nog niet in grondstoffen en vraag je je af of uranium een interessante belegging kan zijn in de context van de energietransitie?

In dit artikel bespreek ik de oorsprong van de grondstof uranium, de factoren die de prijs bepalen en de verschillende manieren om te beleggen in uranium. Bovenal bespreek ik 5 redenen om te beleggen in uranium en uranium aandelen in 2021 en verwijs ik je naar een aantal interessante bronnen om te volgen als je op de hoogte wilt blijven van de uranium sector.

LET OP: Met beleggen kunt u uw inleg verliezen.

Wat is uranium?

Uranium is een zilver-grijze grondstof, een chemisch element dat wordt aangeduid met het symbool U. Uranium heeft een zeer hoge dichtheid en is van nature radio-actief.

Uranium wordt via mijnbouw gewonnen op meerdere plekken op de wereld. Het grootste aandeel, zo’n tweederde van de jaarlijkse uranium productie, is afkomstig uit 3 landen: Kazachstan, Canada en Australië. De grootste uranium producenten zijn het Kazachstaanse staatsbedrijf Kazatomprom en het Canadese bedrijf Cameco.

Uranium wordt na winning “verrijkt”, een proces waarbij het isotoop uranium-235 gescheiden wordt van de overige materie. Het verrijkte uranium-235 is de brandstof die gebruikt wordt in kernreactoren. Bij het splijten van uranium-235 komt kernenergie vrij die wordt gebruikt om elektriciteit te genereren. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen zoals steenkool en aardgas is kernenergie een zéér efficiënte bron van energie, zonder CO2-uitstoot.

De publieke opinie met betrekking tot kernenergie is de laatste jaren positiever geworden, vanwege de ambitieuze doelstellingen op het gebied van energietransitie en verduurzaming. Kernenergie kan een bijdrage leveren aan het behalen van deze groene doelstellingen.

Tegenstanders van kernenergie wijzen daarentegen op de gevaren van kernongelukken zoals die hebben plaatsgevonden in Chernobyl (1986) en Fukushima (2011), maar ook op de gevaren van kernwapens en het radioactieve restafval.

Uranium prijs

Wanneer we spreken over de prijs van uranium, wordt meestal de spotprijs bedoeld.

Zoals te zien in onderstaande grafiek bereikte de uranium spotprijs een hoogte van $125 per pond op de piek van de bull-markt in 2007. Een bull-markt is een periode waarin er groot vertrouwen heerst onder beleggers, waardoor ze kopen in verwachting dat de prijzen verder zullen stijgen.

Na het kernongeluk in Fukushima in 2011 is de koers van uranium naar de bodem gezakt die rond 2017 bereikt werd. De afgelopen jaren zweefde de koers van uranium tussen de $25 en $30 per pond. En in 2021 is de prijs gestegen naar zo’n $42.50 per pond.

Bron: Cameco

Naast de spotprijs van uranium laat de bovenstaande grafiek ook een prijs zien die wordt betaald voor uranium via lange-termijn contracten. Dit zijn de contracten die nutsbedrijven voor meerdere jaren afsluiten met producenten van uranium om daarmee hun leveringen zeker te stellen. Deze prijs ligt meestal hoger dan de spotprijs, omdat de uranium producenten zich voor langere termijn vastleggen.

5 redenen om te beleggen in uranium

 1. De wereldwijde behoefte aan kernenergie groeit.
  Aan het begin van 2021 werd zo’n 10% van alle elektriciteit in de wereld opgewekt vanuit kernenergie. In de Verenigde Staten ongeveer 20% en in Frankrijk zelfs 70% van alle elektriciteit. De verwachting is dat dit percentage wereldwijd zal gaan toenemen omdat kernenergie nauwelijks gepaard gaat met CO2-uitstoot en daarom goed past binnen de energietransitie richting groenere energiebronnen. Met een toename van de wereldwijde vraag naar kernenergie, groeit ook de behoefte aan uranium.

 2. Het imago van kernenergie wordt steeds positiever.
  Door het kernongeluk in Fukushima (2011) heeft kernenergie een zeer negatief imago gekregen. Veel landen hebben als gevolg van deze gebeurtenis hun kerncentrales gesloten of afgezien van de bouw van nieuwe kerncentrales. Nu kernenergie steeds meer gezien wordt als groene oplossing voor het klimaatprobleem, verbetert ook het imago. Verschillende landen brengen hun kernreactoren weer in productie en recent kondigde president Macron (Frankrijk) zelfs een plan voor de bouw van 6 nieuwe kerncentrales. In de Verenigde Staten is de aanleg van een nationale uranium-voorraad één van de weinige onderwerpen waar de democraten en republikeinen het over eens zijn. Ook binnen de Europese commissie gaan geluiden op om kernenergie in de categorie “groene energie” op te nemen.

 3. Toename van het uranium aanbod vereist een hogere prijs.
  Een groot deel van de wereldwijde productie van uranium is in handen van slechts enkele bedrijven. Deze producenten hebben door het afbouwen of opschroeven van hun productiecapaciteit grote invloed op de beschikbaarheid (en prijs) van uranium. De vorige uranium bull-markt werd bijvoorbeeld ingeluid door de overstroming van “Cigar Lake” (een van de grootste uranium mijnen ter wereld) en de angst voor schaarste die daaruit voortkwam. Het afgelopen decennium hebben uranium producenten hun productie afgeschaald omdat de prijs van uranium vaak onder kostprijs lag. De inschatting van experts is dat het pas vanaf zo’n $60 per pond rendabel wordt om productiecapaciteit te verhogen.

 4. De uranium voorraad wordt opgekocht door beleggers.
  Bedrijven die afhankelijk zijn van uranium, houden voorraden aan om zichzelf te beschermen tegen een tijdelijke terugval in productie. De omvang van deze beschikbare voorraad verruimt of vernauwt de markt en heeft daardoor een invloed op de prijsontwikkeling. Naast de eindgebruikers van uranium (veelal nutsbedrijven) presenteren nu ook beleggingsfondsen zich als grote kopers van fysiek uranium. Een belangrijke ontwikkeling in 2021 was de oprichting van het Sprott Physical Uranium Trust (SPUT) door gerenommeerd grondstoffen-belegger Sprott Inc. Aandelen in dit trust fonds worden verhandeld op de beurs van Toronto en met het kapitaal dat Sprott Inc. ophaalt kopen ze fysieke ponden uranium. Doordat nu zowel nutsbedrijven als beleggingsfondsen fysiek uranium opkopen, verkleint de wereldwijd beschikbare voorraad snel. De markt vernauwt, wat de prijs opstuwt.

 5. Uranium is een kleine en daardoor “explosieve” markt.
  Tijdens de vorige uranium bull-markt die eindigde in 2007, nam de prijs van uranium fors toe. En als gevolg daarvan explodeerden de koersen van uraniumaandelen. Door de gecrashte uraniumprijs aan het eind van de bull-markt zijn veel bedrijven in de sector failliet gegaan en aandelen verdwenen. Slechts een klein aantal bedrijven uit 2007 is nog steeds actief in 2021. Omdat de marktkapitalisatie van de totale uranium sector piepklein is vergeleken bij andere (grondstoffen)markten is er relatief weinig investeringskapitaal nodig om de markt te bewegen. Wanneer er grote financiële spelers zoals Sprott Inc. instappen in de markt, zorgt dat voor sterke prijsfluctuaties. Dit trekt weer beleggers aan die de rendementen uit de vorige “explosieve” bullmarkt nog vers in het geheugen hebben. Door deze ontwikkelingen ontstaat een zelfversterkend effect op de markt. Zeker omdat er voor de kleine uranium markt niet veel nieuw kapitaal nodig is om de prijs flink omhoog te bieden.

Beleggen in de uranium industrie

Uranium kun je vanwege de radio-actieve eigenschappen niet zelf kopen en thuis opslaan.

Wanneer je belegt in uranium, investeer je in fondsen die fysiek uranium aanhouden, in specifieke uranium aandelen of een gespreid “mandje” van uranium aandelen.

Beleggen in uranium fondsen

Zoals eerder in dit artikel beschreven, kun je als belegger investeren in het SPUT (Sprott Physical Uranium Trust) van Sprott Inc. Het SPUT heeft als doel om het meest liquide investeringsvehikel te worden in de uranium sector, waardoor ze dé voorkeurskeuze worden voor grote financiële spelers.

Het fonds is op een unieke manier opgezet, waardoor het de prijsontwikkeling van uranium volgt. Telkens wanneer SPUT op de beurs verhandeld wordt voor meer dan 1% boven de NAV (net asset value = de waarde van hun fysieke uranium bezittingen) mag Sprott Inc. nieuwe SPUT aandelen uitgeven. Met de opbrengsten uit deze aandelen uitgave, kopen ze vervolgens weer meer fysiek uranium.

Aandelen in dit fonds worden verhandeld via de beurs van Toronto, Canada. Als Nederlandse belegger kun je deze aandelen kopen via handelsplatform DEGIRO dat een rechtstreekse connectie heeft met de beurs van Toronto. Om het bereik van het fonds te vergroten werkt Sprott Inc. aan een notering op de New York Stock Exchange. Ook met deze beurs heeft DEGIRO een directe integratie.

sprott physical uranium trust
Bron: https://sprott.com/investment-strategies/physical-commodity-funds/uranium/

Beleggen in uranium aandelen

Via DEGIRO kun je specifieke aandelen van uranium mijnbouw bedrijven kopen. Deze uranium aandelen worden meestal verhandeld via de beurzen in Canada (TRX) en Australië (ASX).

Belangrijk om te weten is dat uranium een zéér volatiele sector is en de aandelen “explosief” stijgen en dalen. Voor de selectie van de juiste uranium aandelen is gedegen onderzoek en marktkennis vereist.

Zoals eerder in dit artikel beschreven zijn er nog maar enkele tientallen uranium bedrijven (explorers, developers en producers) over die in 2007 verhandeld werden op de beurs. Dat gegeven onderstreept het vitale belang van gedegen onderzoek en vooral een gespreid portfolio van uranium aandelen.

degiro cameco corporation aandeel
Het aandeel van Cameco, één van de grootste uranium producenten ter wereld.

Beleggen in uranium ETF’s

ETF’s (exchange traded funds) zijn een populaire manier om gespreid te beleggen in een sector. Door als belegger een aandeel in een ETF te kopen, wordt je eigenaar van een onderliggend “mandje” aandelen dat periodiek wordt bijgewerkt en gebalanceerd. Zo beleg je in een gespreid portfolio met verminderd risico in vergelijking tot het zelfstandig selecteren van een specifiek uranium aandeel.

Er zijn een aantal, vooral Amerikaanse, uranium ETF’s. De meest bekende zijn de North Shore Global Uranium Mining ETF ($URNM) en de Global X Uranium ETF ($URA).

Wanneer je op handelsplatform DEGIRO echter zoekt naar de $URNM of $URA uranium ETF’s, worden deze niet gevonden. Sterker nog, er worden helemaal geen resultaten gevonden. Dit komt omdat sinds 2 januari 2018 de Europese wetgeving uitgevende instellingen van ETF’s verplicht om beleggers te voorzien van bepaalde documentatie (om hen beter te informeren en beschermen).

uranium etf trackers

Omdat veel Amerikaanse uitgevers niet de juiste documentatie beschikbaar maken, kunnen deze ETF’s niet aangekocht worden door Europese beleggers. Het alternatief voor Nederlandse beleggers is om zelf een “mandje” samen te stellen van uranium aandelen, om zo alsnog spreiding toe te passen.

Beleggen in uranium, waar te beginnen?

Als je wilt gaan beleggen in de uranium sector, is goed onderzoek vereist. Als je zelf geen inhoudelijk expert bent, is het essentieel om de juiste bronnen & experts te raadplegen.

Uranium experts op Twitter

Veel uranium beleggers zijn actief op Twitter. Datzelfde geldt voor de uranium explorers, developers en producers waarvan je aandelen kunt kopen. Het is dus aan te raden om industrie experts en uranium bedrijven te volgen op Twitter, zodat je goed op de hoogte blijft van ontwikkelingen in de sector.

Een drietal experts om te volgen zijn:

Uranium Insider Pro nieuwsbrief

Toen ik zelf begin 2020 interesse ontwikkelde voor het beleggen in de uranium sector, stuitte ik tijdens mijn onderzoek op de (betaalde) nieuwsbrief Uranium Insider Pro. Ik ben nu meer dan een jaar lid van deze nieuwsbrief die puur gaat over beleggen in uranium aandelen.

uranium insider pro nieuwsbrief
Ledenomgeving van Uranium Insider Pro met alle nieuwsbrieven, webinars en focus list aandelen.

Iedere maand publiceert Justin Huhn (de auteur), een nieuwe editie van de Uranium Insider Pro nieuwsbrief die bestaat uit een marktupdate van tientallen pagina’s. Daarnaast bevat de nieuwsbrief ook Justin’s zogenaamde “Focus List” met op dit moment 10 uranium aandelen.

Hij monitort nauwgezet de ontwikkelingen rondom deze aandelen en adviseert leden m.b.t. slimme instapmomenten voor deze uranium aandelen. Zelf beleg ik op dit moment in 8 van de 10 aandelen. Voor de resterende 2 wacht ik nog geduldig op een “koop” signaal.

Als je ook wilt gaan beleggen in de uranium sector, is deze nieuwsbrief wat mij betreft een no-brainer die ik al tientallen keren heb terugverdiend in de tijd dat ik lid ben. Voor mij is de Uranium Insider Pro nieuwsbrief alles wat ik nodig heb om iedere maand op de hoogte te blijven en te weten wanneer ik moet in- en uitstappen in specifieke uranium aandelen.

Niet geheel onbelangrijk: sinds de start van de Uranium Insider Pro nieuwsbrief in augustus 2019 hebben de aandelen op de focus list een rendement behaald van méér dan 450%.

Let op: dit artikel is informatief bedoeld en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies.

Plaats een reactie